Festivalen vil sette fokus på miljø og klima, skape engasjement og søke å fremme gode valg for en bærekraftig fremtid.

Foto: Nina Borgenvik

Foto: Nina Borgenvik

 
 

Grønn Øy festival vil være et startskudd og igangsetter for en  grønn utvikling

Festivalen vil sette fokus på miljø og klima og etablere en plattform for samarbeid mellom kommune, lokalt næringsliv og frivillighet. Festivalen vil skape begeistring og positivitet og engasjement og søke å fremme de gode miljøvalgene og løsningene.

Festivalen vil vise frem et rikt kulturliv med fokus på aktivitet, nyskaping og bærekraft. Det vil være fokus på grønn næring knyttet blant annet til delingsøkonomi og miljøteknologi. Kortreist og miljøvennlig mat er sentralt i festivalen samt hvordan vi kan bo og leve mer miljøvennlig. Kort og godt vil det handle om at vi skal ha noe å leve i, noe å leve av og noe å leve for!


At vi kaller det en festival er ikke tilfeldig; vi tror at det å endre en kultur krever mer enn det rasjonelle sinnet. Kunst og kultur når frem til sansene på en måte statistikkens tabeller ikke kan makte og derfor kan kunstuttrykk være avgjørende for engasjement. Derfor har vi invitert med oss kunstnere, foredragsholdere og forfattere. Vårt mål er å spre kunnskap og motivasjon for en bærekraftig endring! Vil du være med å bidra i Grønn Øy-festivalen for å fremme gode miljø- og klimaløsninger – og samtidig vise frem din bedrift, din organisasjon, ditt nabolag eller deg selv på det beste ? Meld ditt arrangement til post@ferderkulturverksted.no

Kontakt oss

Færder kulturværksted

Janne Lepperød

tel; 41 44 58 83

janne.lepperod@gmail.co

 
Foto; Nina Borgenvik

Foto; Nina Borgenvik