Færder kulturverksted

F%C3%86K-verdier-kopi.jpg
 
 

FÆrder kulturverksted - janne lepperød

Vi skaper arenaer for formidling, tilbyr kurs og sommerskole for barn og unge og bidrar til samfunns innovasjon gjennom sosialt entreprenørskap.

Som sosiale entreprenør bruker vi bærekraftige forretningsmodeller til å løse samfunnsmessige utfordringer. Vi rekrutterer unge voksne som liker å jobbe praktisk og som av ulike grunner står utenfor arbeid og utdanning.

Drop INN designer, snekrer og leverer miljøvennlige produkter som ryddestasjoner, insektshotell, fuglekasser og «GreenSpot» – grønne urbane installasjoner – til Oslofjorden friluftsråd, Den Kulturelle skolesekken, Færder Kulturverksted, enkeltpersoner og bedrifter.

Fiks reparasjonsverksted vurderer hva det vil koste å forlenge levetiden på plagget ditt – og hjelper deg å reparere klærne dine. Å ta vare på og sy om, i stedet for å kaste, er en viktig og enkel måte å ta klimabevisste valg i hverdagen. Slik minsker du forbruket og det er bra både for økonomien og miljøet!

Lokus eller lokalt fokus er en informasjonskanal. De skiver artikler, tar bilder og lager saker slik bare de med deres blikk på verden, og lokalsamfunnet, kan gjøre.

Færder Kulturverksted er drevet som et ideelt selskap og eventuelle overskudd går tilbake til videre drift av selskapet for å fortsette å skape positive ringvirkninger i samfunnet. På Færder Kulturverksted ønsker vi å gi opplevelser som fremmer nysgjerrighet, forståelse, nyskapning og samarbeid gjennom kunst og kreativitet.