banner8.jpg
 

F E S T I V A L Å P N I N G

MELLOMRØD GÅRD KL. 14.00 - 16.00

Åpning og velkommen til Grønn Øy Festival.

Hanne Kolstø - Klimabrølet.

Litteraturcafè med Gert Nygårdshaug

Marte Wulff

Klima; Veslemøy Klavenes - Berge

Presentasjon av Festivalkunstnerene Prestgård og Andersen.

 
 
 
MELLOMRØD GÅRD.

MELLOMRØD GÅRD.