FESTIVALKUNSTNERE

KARI PRESTGAARD OG ASTOR ANDERSEN

 
Foto; Lars Opstad / Kulturtanken.

Foto; Lars Opstad / Kulturtanken.

 

FESTIVALKUNSTNERENE

Havet er kilden og grunnlaget for alle jordas livsformer. De siste 70 årene har menneskene fylt havet med plastsøppel. Hvert år dumper eller mister vi 8 - 13 millioner tonn plast i havet og volumet er økende. Om utviklingen fortsetter, vil tallet være firedoblet om 20 år. Dette er kortversjonen av det store og alvorlige miljøproblemet  Prestgaard / Andersen undersøker med kunstprosjekter, utstillinger og workshops rettet mot barn.

På kunstverkstedet «Verken fugl eller fisk – i et hav av plast» undersøker barn hvordan plast i naturen kan bekjempes. Verkstedet er utviklet av kunstnerne Kari Prestgaard og Astor Andersen på oppdrag fra Den kulturelle skolesekken. Med plastsøppel fra alle verdenshav gjenskaper barn sårbare fugle- og fiskearter i fargerike og meningsmettede bilder. Bildene selges til inntekt for UNICEF. På sommerens «Grønn Øy festival» kan du få være med på workshop!

Fremtidstro

Å formidle planetskader til barn er som å balansere på en stram line spent opp mellom håp og avmakt. Hvor mye kan vi fortelle 12-åringene uten å gjøre dem motløse? Utfordringen er å informere på en slik måte at barna får lyst til å bli med å rydde strender og være små miljøhelter. En generasjon uten fremtidstro er ikke mye verdt, sier Astor Andersen.

En visuell stemme

Når forskerne forteller oss om plast i havet, benytter de tall og statistikk. De snakker til hjernen. Bildene våre skal være en visuell stemme for vitenskapen, der publikum kan investere følelser. Det er først når hodet samarbeider med hjertet at det begynner å skje spennende ting,  sier Kari Prestgaard.

Pedagogisk verktøy

Når barn lager kunst av strandplast blir de utfordret på hva søppel er og hva søppel kan brukes til. Med kunst som pedagogisk verktøy viser vi barna hvordan gjenbruk og sirkulær økonomi kan fungere i praksis. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt, sier Astor Andersen.

Du møter miljøkunstnerne på Grønn Øy festivalen 3.august!
Arrangementet er gratis og åpent for alle!

- Søppel finnes ikke, bare ressurser på avveie

Les mer om Prestgaard / Andersen på FB