WORKSHOP FOR BARN

 

KARI PRESTGAARD OG ASTOR ANDERSEN

MELLOMRØD GÅRD. SØNDAG 4. AUGUST KL. 12.30 - 14.0

På våre workshops bruker vi plastsøppel funnet på strender over hele verden. Alt er vasket, renset og sortert. Barna bruker plastbitene til å skape morsomme og tankevekkende bilder av fugler og fisker. Kunstverkene fotograferes med mobiltelefon. Det er disse bildene deltakerne får med seg hjem, forklarer kunstner og pedagog Kari Prestgaard.

Gjenbruk og økologi

- Når fantasidyret er fotografert blir verket demontert og alle materialer gjenbrukes på neste workshop. Vi synes det er viktig å formidle gjenbruk, resirkulering og økologisk økonomi. Samtidig skal barna få oppleve at det er mulig å skape noe fint og meningsfullt av marint plastsøppel, forklarer kunstner Astor Andersen. 

Fargerikt alvor
- Jordas biologiske artsmangfold krymper i et faretruende tempo. Plast i havet er en medvirkende årsak. Vår tanke er å vise barn at utviklingen kan snus og at det finnes løsninger. Men da må vi bli flinkere til å tenke utenfor boksen, både økonomisk og materielt, sier Kari Prestgaard.

Mer plast enn fisk i 2050

- Hvert minutt dumpes det et lastebillass med plast i havet. På et år blir det 8 - 12 millioner tonn plast. Det meste av denne plasten synker til bunns og ingen vet derfor hvor den befinner seg. Hvis denne utviklingen får fortsette vil det være mer plast enn fisk i havet innen 2050, målt i vekt. Plast i havet er en av de største og raskest voksende miljøkatastrofene i vår tid. Plast som slippes ut i naturen brytes ned til mikroplast og blir værende i naturen til "evig tid", forklarer Astor Andersen. 

 
Janne Lepperød