ERIK TUNSTAD; "HVA ER EVOLUSJON?"

 

FOREDRAG I TJØME KIRKE / KULTURKIRKE FOR EN DAG / SØNDAG 4. AUG. KL. 17.00

Erik Tunstad er biolog og forfatter av boka "Evolusjon - Basert på en sann historie". Han vil forklare evolusjonen enkelt - og trekke frem klimaet betydning for livets utvikling. Det var klimaet som utryddet neanderthalerne - klimaet har holdt på å utrydde alt liv på jorda flere ganger opp gjennom årmillionene.

Det er idag stort fokus på Klimautfordringene fordi konsekvensene kan bli omfattende og uhåndterbare hvis vi ikke setter inn tilstrekkelig med tiltak nå. Likevel mener Tunstad at ødeleggelsen av regnskogen kan være langt farligere. Dette blir aktualisert gjennom den første store hovedrapport fra det Internasjonale Naturpanelet om Naturens tilstand.

Erik Tunstad er økolog, biolog og forfatter av boken "Evolusjon - Basert på en sann historie" (2015). I disse dager avslutter han bøker om neanderthalernes historie og om ødeleggelsen av regnskogene.

Erik Tunstad med en “nær” slektning; Lemurer fra Madagaskar, 2017.

 
Janne Lepperød