ANDELSLANDBRUK - HVA, HVORFOR OG HVORDAN?

 

FOREDRAG AV MARTE GUTTULSRUD. MELLOMRØD GÅRD. SØNDAG 4. AUGUST. KL. 14.00

andelslandbruk.jpg

Er du nysgjerrig på hva andelslandbruk går ut på i praksis? Lurer du på hvordan starte andelslandbruk? Vurderer du å bli andelshaver eller andelsbonde? Marte Guttulsrød fra andelslandbruksprosjektet i Økologisk Norge vil med dette foredraget gi et første innblikk i modellen på 30 minutter.

Andelslandbruk er et samarbeid mellom bønder og forbrukere der ansvaret og avlingene deles. Omsetningsformen etterstreber bærekraft i alle ledd; både for jorda, planter, dyr, bonden og forbrukere. Denne nyskapende omsetningsformen har de siste årene økt kraftig i omfang, både i Norge og i flere andre deler av verden.

Andelslandbruk sikrer matproduksjon i Norge og styrker lokalsamfunn. Et viktig aspekt er utveksling av kunnskap og erfaringer. Alle mennesker er avhengige av mat for å overleve, og andelslandbruk gir forbrukere mulighet til å få en nærhet og forståelse for matproduksjonen.

Skjermbilde 2019-05-14 kl. 12.16.22.png
Marte Guttulsrud. Foto; Emma Gerritsen

Marte Guttulsrud. Foto; Emma Gerritsen

 
Janne Lepperød