INNSEKTVANDRING MED TUNSTAD OG FJELLBERG

 

SKÅEVEIEN 8, 3145 TJØME. LØRDAG 3. august KL. 15.00 - 17.00

Er insektene truet? Kommer de til å forsvinne?
Arne Fjellberg og Erik Tunstad er begge biologer bosatt på Tjøme, begge har store kunnskaper om insekter og økologi, og begge er opptatt av miljøvern.

Vi starter i Tunstads hage på Verdens Ende med en halvtimes foredrag om "Forsvinner insektene" - og tar deretter en tur ut i naturen - Moutmarka, hvor vi kan vise ulike interessante arter og tilpasninger. Vi da kan demonstrere litt av hva folk kan gjøre for å ta vare på naturen - hagedammer, fugle- og flaggermuskasser, insektlokaliteter som Erik har bygget opp.

Erik Tunstad er utdannet biolog og skrev hovedoppgave innen økologi på en oppgave om Tegefaunaen i en usprøytet eplehage, og i dens viktigste omgivende vegetasjon. I 1985 begynte han å jobbe med forskningsjournalistikk. Tunstad har vært radiojournalist og programleder i Verdt å vite. Fra 2002 var han første fagredaktør for nettstedet forskning.no inntil han i 2009 gikk over til en stilling som høgskolelektor i naturvitenskap ved Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Vestfold.

Arne Fjellberg er bosatt som pensjonist på Tjøme, men har lang fartstid som insektforsker i ulike deler av verden - spesielt i nordlige og arktiske områder. Han har bl.a. arbeidet som konservator i entomologi ved Tromsø Museum, Universitetet i Tromsø, med omfattende feltarbeid i Alaska, Canada, Grønland, Svalbard og nordlige Sibir. Her hjemme er han opptatt av natur- og miljøvernarbeid, spesielt i strandsonen som er under sterkt press.

 
Tunstad-Fjellberg.jpg
Janne Lepperød