MILJØAGENT - ELINE FISKERSTRAND

 

Eline Fiskerstrand fra Miljøagentene holder appell på åpningsforestillingen til Grønn Øy Festival.

Eline Fiskerstrand er 11 år og skal begynne i 6. klasse etter sommerferien. Eline har vært med i Miljøagentene siden før jul i 2015 og er opptatt av miljø. De sakene som Eline er mest engasjert i er oljeboring, utrydning av biene, plast problemer og CO2 utslipp.

Miljøagentene.

Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon. Miljøagenter oppdager vår fantastiske natur, utforsker sammenhengen mellom mennesker og natur og utfordrer miljøsinkene. Miljøagantene arbeider for å gi barn troen på seg selv, framtiden og at det nytter å gjøre noe. Miljøagentene har rett til å si ifra fordi de er med på å forme sin egen framtid.

Miljøagentene_GRUPPE_SITUASJON_Foto_HakonBorg (20 of 30).jpg
 
Janne Lepperød