FÆRDER KOMMUNES KLIMAPRIS 2019

 

KLIMARÅDET I FÆRDER KOMMUNE DELER UT KLIMAPRISEN FOR 2019 PÅ GAMLE ORMELET DEN 10. AUGUST.

KLIMAPRISEN 2019

Har du bygget et spesielt energiøkonomisk hus? Lager bedriften din produkter som kan gi reduserte CO2-utslipp? Eller er du rett og slett en inspirasjonskilde for andre på klimafeltet?

Klimarådet deler ut en årlig klimapris til kandidater som har tenkt nytt, fått til resultater eller på andre måter har gjort en verdifull innsats for å redusere klimautslippene.

Prisen er på kr. 10 000,- og et diplom, og kan tildeles enkeltpersoner, organisasjoner eller virksomheter i Færder.

KLIMARÅDET I FÆRDER KOMMUNE

Formålet med klimarådet er å bidra til en reduksjon av klimagasser og klimafotavtrykk i Færder kommune gjennom å skape møteplasser for næringsliv, organisasjoner, privatpersoner og kommunen. Klimarådet skal være et rådgivende organ som skal bidra til at beslutningstakerne i Færder kommune gjennom handling og konkrete tiltak reduserer utslippene av klimagasser, minsker klimafotavtrykket og forebygger effekter av klimaendringer.

 
 
Skjermbilde 2019-07-10 kl. 11.59.11.png
 
Janne Lepperød